Pepijn van Rooij


Een reactie plaatsen

Performance Community – Zelfgenoegzaamheid

Onlangs troefde Richard Branson Jeff Bezos en Elon Musk af als eerste ondernemer in de ruimte. Enige mate van zelfgenoegzaamheid is de drie heren niet vreemd: je vindt jezelf heel goed waarbij je op anderen neerkijkt.

Zelfgenoegzaamheid

Om zelfgenoegzaamheid zoveel mogelijk te vermijden waarbij je toch succesvol wenst te zijn, geven wij je hierbij de 25 belangrijkste karakteristieken van succesvolle mensen:

 1. Combineer resultaat- en mensgerichtheid;
 2. Enthousiasme: zie iedere actie als ‘eerste’;
 3. Lees, studeer en leer: permanente educatie;
 4. Maak veel notities: dit verbetert het onthouden;
 5. Stel hoge communicatiestandaarden en pas ze ook toe: luister, lach en bedank;
 6. Pas je makkelijk aan;
 7. Optimaliseer je tijd: werk hard, ontspan en rust;
 8. Wees visionair: een doel is een droom met een deadline;
 9. Behandel anderen zoals zij behandeld willen worden;
 10. Houd je goed onder druk;
 11. Respecteer anderen en jezelf;
 12. Maak veel (creatieve) fouten;
 13. Wees stabiel in je buien;
 14. Praktiseer nederigheid;
 15. Wie goed doet, goed ontmoet;
 16. Bekritiseer gedrag, nooit mensen;
 17. Neem je job serieus en jezelf minder;
 18. Wat je aandacht geeft, groeit;
 19. Zie kansen in plaats van problemen;
 20. Wees positief;
 21. Wees eerlijk, medelevend en sensitief;
 22. Sta voor waar je voor staat en ga daar dan voor;
 23. Heb een spiritueel fundament;
 24. Jij controleert de zeilen, niet de wind;
 25. Geef nooit op.

Geïnspireerd door: Robert S. Benninga

Tips uit één van onze bouwstenen

Uit de bouwsteen “Een machtsbasis opbouwen en handhaven”: Successful people ask better questions, and as a result, they get better answers (Tony Robbins).

Stelling / Wisecrack / Oneliner

Voor succesvolle mensen is het onlogisch om te willen veranderen.


Een reactie plaatsen

Performance Community – Zelfevaluatie

Zelfevaluaties geven altijd nieuwe scherpte aan je eigen handelen: hoe ondersteun ik effectief en daag ik mij zelf en anderen uit. Met een bepaalde frequentie kijk je dan naar je eigen gedrag: welk gedrag is effectief (positieve zone) en welk gedrag van jou is ineffectief, doorgeschoten (negatieve zone). Robert Quinn visualiseert dit mooi in zijn model van professionele ontwikkeling en organisatieontwikkeling.

Je komt in een negatieve zone terecht als je de positieve waarden doordrukt. Dit heeft ineffectief gedrag tot gevolg.

Ondersteunen van je positieve zone:

 • Inzet;
 • Moreel;
 • Betrokkenheid;
 • Ontwikkeling van mensen.

Uitdagen van je positieve zone:

 • Productiviteit;
 • Resultaten, invloed;
 • Richting- en doelverduidelijking;
 • Planning.

Wanneer je nu het bovenstaande doordrukt, kom je in de negatieve zone terecht.

Ondersteunen van je negatieve zone:

 • Extreme toegeeflijkheid;
 • Ongebreidelde individualisme;
 • Te sterke participatie;
 • Onproductieve discussies.

Uitdagen van die negatieve zone:

 • Niet-aflatende inspanning;
 • Uitputting;
 • Ongenuanceerde regelgeving;
 • Blinde dogma’s.

Wat is jouw gedrag?

Tips uit één van onze bouwstenen

Uit de bouwsteen “Een productieve werkomgeving bevorderen”: Mensen houden meer van bedrijven met een positieve en open cultuur dan van saaie of arrogante bedrijven (Steven Van Belleghem).

Stelling / Wisecrack / Oneliner

Als je mensen iets op een betere manier ziet doen, kopieer dan hun gedrag (Len Fisher).


Een reactie plaatsen

Performance Community – Zelfredzaamheid

Onder zelfredzaamheid verstaat men het vermogen van iemand om voor zichzelf te zorgen. Men kan de eigen problemen oplossen en gaat zelfstandig door het leven, ofwel men weet zichzelf te redden.

Door een groot tekort aan allerlei grondstoffen en materialen staat de zelfredzaamheid van ondernemingen stevig onder druk. Denk aan de chipindustrie, de keukenbranche en bouwmaterialen.

Hoe staat het eigenlijk met jouw zelfredzaamheid? Heb jij wel een ‘eigen regie’? Hoe is je financiële zelfredzaamheid? Wij geven je hieronder een aantal keuzemogelijkheden om je zelfredzaamheid in kaart te brengen.

Kies jij voor:

aansturing                                         of                    zelfsturing

naar binnen gericht                           of                    naar buiten gericht

reactief                                               of                    proactief

zekerheid van de werkgever              of                    zekerheid vanuit jezelf

verantwoordelijkheid                        of                    aansprakelijkheid

stabiliteit                                            of                    verandering

activiteiten / gedrag                          of                    resultaten

taakomschrijvingen                          of                    competenties

leren voor het bedrijf                        of                    persoonlijk ontwikkelplan

probleem                                           of                    kans

fouten vermijden                               of                    van fouten leren

regels volgen                                     of                    regels zijn beperkingen

korte termijn                                     of                    lange termijn

luisteren naar het management        of                    ook zelf het speelveld bepalen

details                                                of                    hoofdlijnen

individuele prestatie                         of                    teamprestaties

geld verdienen                                  of                    zingeving

Welke keuzes heb jij gemaakt?

Tips uit één van onze bouwstenen

Uit de bouwsteen “Doelen en doelstellingen formuleren”: Proactieve mensen nemen verantwoordelijkheid voor het eigen leven (Stephen Covey).

Stelling / Wisecrack / Oneliner

Wie een verkeerde weg inslaat, moet een heel eind lopen (Voltaire).


Een reactie plaatsen

Performance Community – Zelfreinigend

De voorjaarsschoonmaak of grote schoonmaak werd aan het einde van de winterperiode uitgevoerd maar is in Nederland in onbruik geraakt. De tuin hebben wij tijdens Corona wel op orde gemaakt. Terrassen worden ook (eindelijk) schoongemaakt.

Gelukkig dompelen mensen zich zo nu en dan onder water om zich te reinigen. De witwas–praktijken van banken vallen niet onder dit reinigen.

Zelfreinigend

Hoe ziet eigenlijk het zelfreinigend vermogen van jou en je organisatie er uit? Dompelt de organisatie zich wel eens onder water?

Hieronder geven wij een aantal ‘tips’:

 1. Bedenk ’s ochtends onder de douche wat jij die dag anders wilt gaan doen;
 2. Tijd is een luxe–artikel; wees er zuinig op en wees er voorzichtig mee: pas minimaal elke week hiervoor zelfreflectie toe!
 3. Vraag je klanten wat zij willen en geef ze dat;
 4. Geef in je organisatie ruimte aan ‘ondernemerschap’: koester innovatief denken;
 5. Een goede leidinggevende heeft een leeg bureau met elke dag een verse bos bloemen erop;
 6. Van ‘Belgisch zakendoen’ kan je leren hoe lunchen, borrelen en dineren passen bij het zakenleven. Van ‘Japans zakendoen’ leer je om geduld te hebben en af te wachten tot de ander komt;
 7. Herkennen, erkennen en onderkennen zijn drie belangrijke eerste stappen in een verbeteringsproces;
 8. Gebruik de kracht van de stilte in gesprekken, zowel met medewerkers als met leveranciers en klanten;
 9. Omring je in je bedrijf niet met gelijkgestemden maar met eigenwijze, slimme helden;
 10. Vraag minstens tweemaal per jaar aan je partner: is dit wat wij willen met ons leven?

Tips uit één van onze bouwstenen

Uit de bouwsteen “Verbeteren van creativiteit en innovatiegericht projectmanagement”: Cultuur is als het oplossen van een aspirine in een glas water. Je ziet het niet, maar het doet wel iets (Hans Magnus Enzensberger).

Stelling / Wisecrack / Oneliner

Eenvoud is schoonheid en schoonheid is eenvoud (Oscar Wilde).


Een reactie plaatsen

Performance Community – Zelfvertrouwen

Zelfvertrouwen is de mate waarin men vertrouwen heeft in het eigen kunnen. Zelfverzekerdheid of zelfzekerheid betekent dat dit een sterk vertrouwen is. Als men in werkelijkheid minder capabel is dan gedacht, dan is er sprake van zelfoverschatting. Andersom is er sprake van zelfonderschatting.

Hier volgen 10 tips om je zelfvertrouwen te vergroten:

 1. Stel uitdagende maar realistische doelen. Probeer niet alles te kunnen. Als je eisen te hoog zijn, voel jij je steeds een mislukkeling;
 2. Ken je positieve eigenschappen. Schrijf al het goede van jezelf eens op een lijstje;
 3. Noteer je successen. Nu we toch een lijstje aan het maken zijn: maak een lijstje van dingen die gelukt zijn;
 4. Ga om met succesvolle mensen. Van succesvolle mensen kan je leren;
 5. Maak tijd voor jezelf. Investeer in je persoonlijke groei. Neem een coach;
 6. Kleed jezelf goed. Wanneer je goed gekleed gaat, voel je je goed over jezelf en krijg je meer zelfvertrouwen; 
 7. Zorg dat je in vorm bent. Naast je kleding beïnvloedt ook het uiterlijk van je lichaam je zelfvertrouwen. Ga gezonder leven;
 8. Werk aan je houding. Mensen met hangende schouders komen onzeker over;
 9. Laat van je horen. Ben niet bang dat je iets stoms zegt. Mensen zijn veel toleranter dan je denkt;
 10. Denk positiever. Programmeer je gedachten opnieuw.

Aanvullend hebben wij nog twee ‘adviezen’, waarmee jij je ‘eigenwaarde’ enorm kunt verhogen, uitgedrukt in geld:

 1. Pas non-fungrible token (NFT) toe. Dit is een niet-inwisselbaar kenmerk van jou oftewel een data-eenheid die is opgeslagen op een blockchain. De allereerste tweet ooit is door Twitter-oprichter Jack Dorsey verkocht voor $ 3 miljoen; dj Don Diablo heeft een nummer, dat hij nog nooit heeft uitgebracht, verkocht voor € 170.000,00.
 2. Maak een avatar van jezelf, een ‘digitale-ik’. Digitale Deepak geeft 24/7 persoonlijke adviezen, houdt je ontwikkelingen bij en blijft je motiveren.

Tips uit één van onze bouwstenen

Uit de bouwsteen “Controleren van het eigen functioneren”: Een goede leider inspireert mensen om vertrouwen te hebben in de leider, een geweldige leider inspireert mensen om vertrouwen te hebben in zichzelf (Eleanor Roosevelt).

Stelling / Wisecrack / Oneliner

Alleen door dingen te doen, krijgen we zelfvertrouwen (Sandra Aguebor).


Een reactie plaatsen

Performance Community – Zelfbeslissing

Het nemen van beslissingen kan bijzonder lastig zijn. In de huidige ‘Coronatijd’ ervaart iedereen elke dag de consequenties van de beslissingen van de overheid. Hoe neem jij beslissingen? Hierbij 10 tips:

 1. Leer onderscheid te maken tussen persoonlijke beslissingen en beslissingen in het belang van de organisatie waar je werkt. Hou ze zoveel mogelijk gescheiden;
 2. Neem zo min mogelijk beslissingen onder tijdsdruk. Door vooruit te denken en goed te plannen moet het mogelijk zijn meer rust en evenwicht in de besluiten te brengen;
 3. Sta erop dat medewerkers de besluiten die ze zelf kunnen nemen niet naar jou doorschuiven. Mensen hebben behoefte aan een eigen verantwoordelijkheid en kunnen leren van de fouten die ze maken;
 4. Zoek voortdurend zelf naar kansen en mogelijkheden. Neem zelf het initiatief voor een beslissing over een bepaald probleem. Wacht niet tot de omstandighe­den jou dwingen de zaken aan te pakken;
 5. Probeer ‘politieke spelletjes’ zoveel mogelijk te vermijden. Neem er zelf zo min mogelijk aan deel en probeer ze zoveel mogelijk binnen de perken te houden.
 6. Nodig medewerkers uit om mee te denken bij het oplossen van problemen. Betrek ze zoveel mogelijk bij waar jij mee bezig bent;
 7. Besteed aandacht aan persoonlijke belemmeringen, voorkeuren, ‘blinde vlekken’ en niet gefundeerde veronderstellingen. Ga na waarop deze zijn gebaseerd en kijk op welke wijze dit soort ideeën en gevoelens ontladen kunnen worden buiten dit besluitvormingsproces. Laat de besluitvorming in geen geval onzakelijk worden;
 8. Richt je aandacht op het probleem met de hoogste prioriteit. Er is verschil tussen bezig zijn met problemen, goed bezig zijn met problemen en goed bezig zijn met de goede (= juiste) problemen;
 9. Kies niet direct voor de meest voor de hand liggende oplossing. Zorg ervoor dat er wat te kiezen valt. Ontwikkel eerst alternatieven voordat je een oplossing kiest. Creativiteit speelt hierbij een belangrijke rol;
 10. Maak gebruik van een aantal technieken om verschillende alternatieven tegen elkaar af te zetten.

Tips uit één van onze bouwstenen

Uit de bouwsteen “Participerende besluitvorming”: Of het nu goed of slecht uitpakt, we nemen op dat moment altijd het beste besluit.

Stelling / Wisecrack / Oneliner

Ik besluiteloos? Daar moet ik even over nadenken.


Een reactie plaatsen

Performance Community – Zelfbeheersing

In verschillende plaatsen in Nederland zijn er rellen geweest. Stel één van de relschoppers is een medewerker, collega, baas of klant. Wat doe je dan?

Het is beter om medewerkers, collega’s of bazen geen klap te geven als je je aan ze ergert. En klanten al helemaal niet. Zelfbeheersing is een schone zaak. En goed voor je carrière. Wat te doen als je je groen en geel ergert aan iemand? Het Britse HR-adviesbureau The Mind Gym geeft onder meer de volgende tips:

Plaats je ergernis in het juiste perspectief

Probeer moeilijkheden niet meer als iets irritants te zien: wat er als een probleem uitziet, is misschien gewoon een natuurlijk onderdeel van je werk. Elk werk heeft zijn lastige klanten en in elke baan kom je vervelende collega’s of klanten tegen.

Laat de eikels niet winnen

Als mensen doelbewust proberen je op te fokken, stop je ze alleen door anders te reageren dan ze verwachten. Glimlach vriendelijk, stel je voor dat je Gandhi bent en bezig bent met een oefening in geweldloos verzet. Ze zullen zich snel richten op dankbaardere slachtoffers.

Take a break

Ga even wat anders doen. Doe een work-out in de sportzaal, neem een massage, maak een stevige wandeling: het fris je op en daarna kun je de hele wereld weer aan.

Verander één ding

Analyseer het probleem en probeer één ding te vinden dat je kunt doen om er iets aan te veranderen. Pak het meteen aan en ga net zolang door tot je resultaat hebt.

Laat het gaan

Mensen en dingen zijn zoals ze zijn. Waardeer mensen en dingen om wat ze zijn in plaats van je te ergeren aan wat ze niet zijn.

Blaas stoom af

Praat met vrienden, geliefden of collega’s die er niet bij betrokken zijn. Los de situatie daarna op.

Stel de vraag

Wat is nou helemaal het ergste wat er kan gebeuren? Maak het belachelijk en lach erom. Dingen zijn uiteindelijk nooit zo erg als je denkt.

Vergeet niet

Niets is eeuwig, het gaat over. Doet dit er over een week, maand of jaar nog toe?

Tips uit één van onze bouwstenen

Uit de bouwsteen “Conflict managen”: Serious problems can’t be solved by just talking about them (Nigel Short).

Stelling / Wisecrack / Oneliner

Het lastige van niets doen is dat je niet weet wanneer je ermee klaar bent.


Een reactie plaatsen

Performance Community – Zelfkennis

Voor de meesten van ons geldt dat we ongeveer veertig jaar van ons leven werken. Het is een gemiste kans als we dat beleven als ‘moeten werken’. Als je doet wat je leuk vindt en waar je goed in bent, draagt werk in belangrijke mate bij aan je levensgeluk. In een baan die bij je past, kun je doen waar je van nature goed in bent en word je niet gedwongen om dingen te doen die je niet liggen.

Wij hebben onderstaand een aantal levensvragen voor je:

 • Ben ik gelukkig?
 • Hoe positief en optimistisch ben ik?
 • Hoe druk ik mijn creativiteit uit en zet ik die om in actie?
 • Wat voor bijzonders wil ik al van jongs af aan zijn of doen?
 • Weet ik wat ik echt wil?
 • Leef ik in overeenstemming met mijn persoonlijke kernwaarden?
 • Heb ik met mijn levensstijl de ruimte om een aantal van de dingen die ik echt wil voor elkaar te krijgen?
 • Zit er genoeg avontuur en risico in mijn leven?
 • Wat is karakteristiek voor mijn aanpak als ik voor een grote uitdaging sta?
 • Geef ik te gemakkelijk op?
 • Waar ben ik het allerbangst voor en waarom?
 • Wat vind ik in het dagelijks leven het allerbelangrijkst?

Neem voor elke vraag de tijd. Schrijf je antwoorden op, zodat je in de loop van de tijd je eventuele vooruitgang ziet.

Tips uit één van onze bouwstenen

Uit de bouwsteen “Inzicht in uzelf en anderen”: Het leven van ieder mens is een reis naar zichzelf, een poging het pad, een aanwijzing voor de weg, te vinden (Hermann Hesse).

Stelling / Wisecrack / Oneliner

Er zijn drie bijzonder harde zaken: staal, diamant en zelfkennis (Benjamin Franklin).


Een reactie plaatsen

Performance Community – Knuffel

Beeldtelefonie, thuiswerken, afstand houden, geen handen schudden, geen knuffel geven: deze invullingen zorgen al negen maanden voor een andere manier in ons samenwerken. Bij veel organisaties worden normaal gesproken ook rond deze tijd beoordelingsgesprekken gehouden. Ook dat gaat nu anders. Maar het gemis aan ‘knuffelen’  tikt wat ons betreft stevig door. Alles wat je aandacht geeft, groeit. Maar hoe doe je dat nu in deze tijd?

Een ‘vervangende’ aanpak voor het knuffelen kan bestaan uit:

 1. Zorg dat je helder bent in je wensen en verwachtingen, zodat mensen zich ook daarnaar kunnen gedragen;
 2. Elk (gewenst) gedrag wat jij aandacht geeft, neemt toe;
 3. Geef via allerlei communicatiekanalen complimenten aan elkaar om dat gewenste gedrag te belonen;
 4. Laat zien dat je inspanningen en gedrag van anderen opmerkt;
 5. Wees nieuwsgierig naar het waarom van andermans handelen;
 6. Maak gebruik van je agenda waardoor je overzicht behoudt: plan elke dag je digitale contacten, zodat je niemand vergeet;
 7. Blijf jezelf, blijf eerlijk, benoem het als er wat is.

Tips uit één van onze bouwstenen

Uit de bouwsteen “Managen van de acculturatie”: Het is belangrijk de dingen die ver weg zijn te zien alsof ze dichtbij zijn en de dingen die dichtbij zijn van een afstand te bekijken (Miyamoto Musashi).

Stelling / Wisecrack / Oneliner

Sometimes a hug is all you need to make you feel better.


Een reactie plaatsen

Performance Community – Energievolle batterijen

Een batterij dient continu opgeladen te worden. In deze sfeer geloven wij in je zelfontwikkeling. Hoe is het gesteld met jouw batterijen? Hoe ver reikt je actieradius? Waar zijn je oplaadpunten? Waar verlies jij energie? Jouw volle batterij is tevens een signaal van je ‘betrokkenheid’.

Het is overigens zeer ontmoedigend dat je je batterijen alleen maar oplaadt tijdens de vakantie. We hopen dat je je batterijen oplaadt tijdens je werk!

Mogelijke energievreters

 • Pessimisme: we krijgen elke dag wel heel veel redenen om pessimistisch te zijn of te worden. De grootste leverancier van pessimisme zijn de media;
 • Onredelijkheid: irrationaliteit en egocentrisch gedrag van de mens. Deze dien je met vergevingsgezindheid te bestrijden;
 • Veranderingen: mensen zien veranderingen als het verlies van het verleden. Omarm veranderingen;
 • Groen Gras – syndroom: vergelijken met anderen zorgt steeds voor een verongelijkt gevoel.

Energiegevers:

 • Bedank, complimenteer, erken, waardeer. Dankbaarheid is dé bron bij uitstek die anderen energie geeft waardoor je zelf er ook beter van wordt;
 • Durf fouten te maken, zoek de grenzen op. Verlaat regelmatig je comfortzone: daar vindt je nieuwe energie;
 • Hoogspringen is grootser dan verspringen. Leg de lat hoog. Stel duidelijke doelen, betrek anderen er bij en neem je verantwoordelijkheid. Een verspringer komt in de zandbak terecht;
 • Doorzetten is belangrijker dan opgeven. Gedisciplineerd doorzetten kost je veel energie, maar levert uiteindelijk ook veel energie op;
 • Heb een plan, een droom en smeed gezamenlijke plannen. Zorg voor perspectief;
 • Maak plezier, wees een sfeermaker. Het leven is een feest, je moet zelf de slingers ophangen;
 • Ga ook voor de beloning, materieel of immaterieel;
 • Moeilijke zaken geven uiteindelijk meer energie.

Tips uit één van onze bouwstenen

Uit de bouwsteen “Verbeteren van professionaliteit en competentiegericht projectmanagement”: Wie faalt te plannen, plant zijn eigen falen (John Wooden).

Stelling / Wisecrack / Oneliner

Energie kan beschouwd worden als alle oorzaak van veranderingen in de wereld (Werner Heisenberg).