Pepijn van Rooij


Een reactie plaatsen

Performance Community – Wijsheid van kinderen

Vorige maand organiseerde het World Economic Forum (WEF) weer een jaarvergadering in Davos. Er waren in totaal zo’n 2.500 personen aanwezig: de CEO’s van de grootste bedrijven ter wereld, internationale politici, intellectuelen en journalisten. Dit jaar gaf het Stockholm-meisje, de 17-jarige Greta Thunberg, op de openingsdag haar tirade ten beste.

 

Wijsheid van kinderen

Wij maken zelf gebruik van een Adviesraad van 12-jarigen. Zij vertellen ons welke verantwoorde beslissingen wij dienen te nemen.

 

Zij vinden dat volwassenen:

 • beheersend en controlerend zijn;
 • slecht communiceren;
 • gemakzuchtig zijn;
 • gebrek aan eigenaarschap hebben.

 

Deze kinderen vinden van zichzelf dat zij:

 • gedeelde verantwoordelijkheid kennen;
 • aandacht hebben voor hun omgeving;
 • willen co-creëren;
 • willen nadenken over de toekomst.

 

Zij vragen van het bedrijfsleven:

 • hen te inspireren en niet voor te schrijven wat zij moeten doen;
 • talenten vrijheden en eigen verantwoordelijkheden te geven;
 • gezamenlijke afspraken wel na te komen;
 • elkaar ook het een en ander te gunnen; gelijkwaardigheid is belangrijk;
 • openheid en transparantie toe te passen, ook financieel;
 • industriegrenzen laten vervagen: samen kom je veel verder;
 • hen ruimte te bieden om vragen te stellen;
 • samen nieuwe patronen te ontdekken.

 

Tips uit één van onze bouwstenen

Uit de bouwsteen “Adviseren”: Alle kinderen zijn kunstenaars. Het probleem is kunstenaar te blijven als je ouder wordt (Pablo Picasso).

 

Stelling / Wisecrack / Oneliner

Zoek de wijsheid van de eeuwen, maar kijk naar de wereld door de ogen van een kind (Ron Wild).


Een reactie plaatsen

Performance Community – Otaku

In het oud denken betekent dit Japanse woord ‘huis’. In het nieuwe denken was het aanvankelijk een scheldwoord, maar tegenwoordig wordt het omarmd als geuzennaam, net als in het westen de woorden nerd of geek. Otaku verwijst dan naar iets wat meer is dan een hobby, maar minder dan een obsessie. Otaku is een hevig verlangen dat iemand er bijvoorbeeld toe drijft naar de andere kant van de stad te rijden om de nieuwe sushibar, die zulke lovende kritieken heeft gekregen, uit te proberen.

 

Hoe krijg jij jullie medewerkers zo ver dat zij Otaku worden van je organisatie?

 

#1

Tegenwoordig is het voor een organisatie zinvoller om succes af te meten aan de belangrijke rol die een organisatie in de maatschappij inneemt. Bij het bepalen van ‘het succes’ van een organisatie komen alleen economische factoren naar voren. Bij het bepalen van ‘de belangrijkheid’ van een organisatie komt zingeving naar voren. Wanneer die zingeving niet alleen PR taal is, maar ook wordt ‘beleefd’ ontstaat Otaku bij je medewerkers.

 

#2

In plaats van het toepassen van een (beperkt) vakmanschap willen talentvolle medewerkers aangesproken worden op hun professionaliteit. Het team bepaalt het belang en ieder levert daar een bijdrage aan.

 

#3

Waardeer daarom in iedere medewerker de ‘professional’. De professional

 • beschikt over gespecialiseerde kennis, doorgaans verkregen na een langdurige opleiding en door voortdurend leren van opgedane ervaringen en toegepaste vaardigheden;
 • streeft naar autonomie en heeft het recht om keuzes te maken over hoe en met welke middelen het beroep wordt uitgeoefend;
 • is gedreven en is in hoge mate persoonlijk betrokken bij de uitoefening van het beroep;
 • heeft behoefte aan identificatie met de beroepsgroep en met naaste collega’s;
 • heeft een sterke beroepsethiek en voelt zich verplicht zich in te zetten zonder voortdurend rekening te houden met het financiële belang van de organisatie;
 • hanteert professionele standaarden en wil normen intercollegiaal handhaven en controle op het gedrag van andere professionals.

 

#4

Selecteer nieuwe medewerkers met een ‘growth mindset’. Mensen met een growth mindset geloven dat ze hun talenten en vermogens kunnen ontwikkelen door inzet, ontwikkeling en volharding. Ze zijn leergierig en durven kansen te benutten, te experimenteren en te leren van de resultaten. Zij hebben lef, durven meer te ondernemen, kunnen beter met weerstand omgaan en blijven zichzelf uitdagen.

 

Eindresultaat: medewerkers met Otaku zorgen voor fraaie storytelling voor je organisatie, waardoor nieuwe talenten graag bij jullie komen werken.

 

Tips uit één van onze bouwstenen

Uit de bouwsteen “Inzicht in uzelf en anderen”: Curious has nothing to do with income, nothing to do with education, it has to do with a desire to push whatever envelope is interesting (Seth Godin).

 

Stelling / Wisecrack / Oneliner

It doesn’t make sense to hire smart people and then tell them what to do; we hire smart people so they can tell us what to do (Steve Jobs).


Een reactie plaatsen

Performance Communty – Fireplace-meeting

Met de feestdagen in het vooruitzicht kiezen wij voor een gezellige insteek. ‘Fireplace-meeting’ is vakjargon voor een informeel samenzijn zonder agenda.

 

Fireplace-meeting

Waarom zou jij voor zo’n informele bijeenkomst zonder agenda kiezen?

 1. De toegevoegde waarde van elke medewerker draagt bij aan het realiseren van een collectieve ambitie. Een informele sfeer bevordert dat collectieve gevoel;
 2. De cultuur van je organisatie is bepalend voor jullie dagelijkse resultaten. Een open manier van omgaan met elkaar beïnvloedt dat resultaat op een respectvolle manier: iedereen is gelijkwaardig;
 3. In deze tijdsgeest past een strakke piramidestructuur niet meer. ‘Controle en regels’ hebben plaats gemaakt voor ‘het geven van vertrouwen’. Deze bijeenkomsten onderstrepen geen vrijblijvendheid maar leveren juist extra stappen op;
 4. Een team bepaalt het succes. ‘Vakmanschap’ wordt door een bijdrage van iedereen een onderscheidende ‘professionaliteit’. Door geen agenda op tafel te leggen, bevorder je de bijdrage van elk aanwezig talent. Het stil ‘bijwonen’ van een vergadering is voor je medewerkers daarmee verleden tijd;
 5. Taakomschrijvingen maken plaats voor ‘rollen’ met bijbehorende verantwoordelijkheden. De invulling van een ‘mentor’ rol lukt veel beter zittend in een fauteuil bij de open haard met een glas wijn;
 6. De werkplek heeft veel invloed op de uiteindelijk output van je medewerkers. Wanneer je een bepaalde (huiselijke) sfeer creëert, krijg je op die plek spontane reacties van je medewerkers die de collectieve creativiteit bevordert;
 7. Een belangrijk aspect voor iedereen is dat je plezier beleeft in je dagelijkse werkzaamheden. Wekelijkse ‘fireplace-meetings’ leveren hiervoor een betere bijdrage dan jaarlijkse team-uitjes, waarbij de baas een woordje doet.

 

Tips uit één van onze bouwstenen

Uit de bouwsteen “Een productieve werkomgeving bevorderen”: Kansen ontstaan waar mensen samen denken (Steven Johnson).

 

Stelling / Wisecrack / Oneliner

Individueel zijn we maar een druppel, samen zijn we een oceaan (Ryunosuke Satoro).


Een reactie plaatsen

Performance Community – Stikstofuitstoot

Stikstof is een gas dat overal om ons heen is. In hoeverre stikstof schadelijk is, hangt af van de hoeveelheid. Volgens ons zit een bepaald soort stikstof ook in organisaties. Deze ‘materie’ is door de verstikkende werking voor met name de jonge talenten bijzonder schadelijk. Zij lopen in organisaties altijd tegen obstakels aan waar zij met geen mogelijkheid omheen kunnen: ‘stikken of slikken’.

 

Nieuwe zuurstof

Hoe creëer je nu als organisatie ‘nieuwe zuurstof’ voor de ambitieuze medewerkers?

 1. Zorg voor een missie. Zonder een toekomstvisie heeft een team niets om zijn schouders onder te zetten. Zonder een collectieve ambitie, oftewel de missie van een organisatie, krijg je geen juiste strategie en dus ook geen initiatieven. Een gemis aan visie en missie werkt verstikkend.
 2. In omvangrijke organisaties dienen de commissarissen contact op te zoeken met het tweede echelon. Contacten met de talenten in de lagen onder het management bieden veel meer inzichten en levert bovendien extra informatie op: daar zit de zuurstof van elke organisatie.
 3. Leg nieuwe wegen open. Stikstofuitstoot ontstaat door het aanhouden van oude regels: ‘oud denken en oud doen’ moet plaats maken voor ‘nieuw denken en nieuw doen’.
 4. Maak van innovatie een prioriteit. De kracht van innovatie (zuurstof voor organisaties) krijgt een plek door een koppeling te maken van het menselijk vernuft en het vermogen van de mens om zich aan veranderende omstandigheden aan te passen. Hiermee benut je de passie van ambitieuze mensen.
 5. Vorm een coalitie. Vorm een samenwerkingsverband tussen de leiders / visionairs van de organisatie en de innovators. Deel de verantwoordelijkheid en de erkenning met alle belangrijke spelers.
 6. Trek vrijwilligers aan. Het zal je verbazen wat mensen bereid zijn om te doen zonder ervoor te worden betaald. Vaak leveren vrijwilligers een even grote bijdrage als het innovatieteam zelf. De beste vrijwilligers vind je intern, in je eigen onderneming. Zij zullen zich inzetten omdat ze geloven in de visie en de missie. Daarin schuilt immers de toekomst van de onderneming en die willen zij helpen opbouwen. Zij helpen obstakels (processen waarop management blijft leunen en sturen) te omzeilen, aanvullende middelen aan te trekken en problemen op te lossen.
 7. Geef niet op. Ga volop voor verandering. Een initiatief kan met veel kabaal van start gaan maar na een paar maanden stil vallen omdat de meeste belangrijke partijen in de organisatie weer zijn overgegaan tot de orde van de dag. Iedereen is druk met de ‘shit van gisteren’.  De echte maatstaf voor succes is het aantal experimenten dat je in een dag kunt doen.

 

Tips uit één van onze bouwstenen

Uit de bouwsteen “Leven met verandering”: Mensen met passie kunnen de wereld ten goede veranderen (Steve Jobs).

 

Stelling / Wisecrack / Oneliner

Winst is als zuurstof. Je kunt niet zonder. Maar als zuurstof een doel wordt ben je longpatiënt (Fons Trompenaars).


Een reactie plaatsen

Performance Community – B.A.A.S.

In New York ontwikkelt een start-up een techniek waarmee mensen computers kunnen controleren met hun hersenen. Dit bracht ons bij de term: Brain-As-A-Service (B.A.A.S.). In onze techniek bedoelen wij met B.A.A.S. niet controle hebben over je computer maar ‘gebruik maken van de know-how van de ander’.

 

B.A.A.S.

Gebruik maken van ‘Brain-As-A-Service’ betekent:

 • elkaar zoveel mogelijk helpen om oplossingen te bedenken. Oplossingen die je met anderen bedenkt, zijn vaak briljanter en in elk geval beter doordacht;
 • non-stop leren; dit helpt je bij het ontdekken en leven van je volle potentieel. Een individu of organisatie groeit pas tot zijn volle potentieel als hij bijdraagt aan een betere wereld. Als deze aanname klopt, dan is non-stop leren cruciaal;
 • niet alleen vertrouwen op je eigen intuïtie. Intuïtie bedriegt leidinggevenden vaak als de bedrijven steeds complexer worden. Wie dan niet op expertises van anderen zijn besluiten baseert, zoals welke producten te ontwikkelen of wat je kernklanten zijn, laat veel kansen liggen;
 • bereid te zijn te veranderen. Organisaties die in staat zijn voortdurend te vernieuwen, onderscheiden zich van bedrijven die gedoemd zijn de dinosaurus van morgen te worden. Bereidheid tot verandering is een van de ultieme killercompetenties;
 • in actie komen door innerlijke motivatie. We leren pas van onze fouten als het vaak al te laat is. Als onze grootste klant opzegt, als we failliet gaan, de bank onze kredietovereenkomst verbreekt of onze beste programmeur vertrekt, dan pas komen we in actie. Interne urgentie is dat we niet in beweging komen door een signaal van buitenaf, maar door innerlijke motivatie: bijvoorbeeld het roer omgooien omdat we enthousiast worden over een nieuwe mogelijkheid of technologie;
 • je leiderschapsvaardigheden aanscherpen. Bedrijven groeien soms zo hard, dat oprichters de controle erover dreigen te verliezen. Probeer van anderen te leren door in ‘flocks’ te werken;
 • niet alles zelf doen. Delegeren van werk is voor veel leidinggevenden moeilijk. Heb vertrouwen in de ander;
 • sparringpartners opzoeken die je objectief en zonder directe belangen een spiegel voorhouden in je beslissingen en gedragingen.

 

Ben geen ‘Baas’ maar werk zoveel mogelijk samen als partners!

 

Tips uit één van onze bouwstenen

Uit de bouwsteen “Teambuilding”: De essentie van kennis is niet dat je ze hebt, maar dat je ze gebruikt (Confucius).

 

Stelling / Wisecrack / Oneliner

Kennisdeling voorkomt collectief geheugenverlies (Mike Hoogveld).


Een reactie plaatsen

Performance Community – Design Thinking

Design Thinking is het helemaal, als we menig Silicon Valley-onderneming mogen geloven. Het neemt een vlucht in de wereld, maar wat houdt het nu precies in?

 

Design Thinking

Design Thinking stelt je in staat door inleving in het dagelijks leven van de gebruiker mogelijke oplossingen te ontwerpen zodat zijn of haar leven makkelijker, beter of mooier wordt.

Om Design Thinking succesvol toe te passen, is het belangrijk dat:

 1. de directie bereid is om een onderneming binnen de eigen onderneming te plaatsen;
 2. de directie hierbij de regels van een startende onderneming ondersteunen;
 3. de leidinggevenden out-of-the-box dienen te denken;
 4. de leidinggevenden een gevoel van de huidige tijdsgeest hebben, waarbij men antwoord heeft op de ontwikkelingen in de wereld;
 5. er in zo’n traject geen ‘managers’ worden toegelaten;
 6. er in zo’n traject ‘blauwe mensen’ (volgens Quinn: procesmensen) voorlopig op afstand worden gehouden;
 7. er allereerst uitvoerig naar verschillende activiteiten van de doelgroep gekeken wordt;
 8. er na het uitwisselen van de opgedane informatie een startvraag geformuleerd wordt;
 9. de klant in alles bepaalt wat er rondom het frame gaat gebeuren;
 10. de deelnemers over creatieve vaardigheden beschikken;
 11. de deelnemers bij idee-ontwikkelingen in de markt durven te experimenteren;
 12. bij de uitvoering een aantal teamwijzigingen plaats moeten vinden;
 13.  bij de afronding van het traject het team de multiplier van de gevonden oplossing benoemt;
 14. bij het overdragen aan de organisatie er nog steeds experimenten plaatsvinden.

 

Tips uit één van onze bouwstenen

Uit de bouwsteen “Design Thinking”: Creative thinking inspires ideas. Ideas inspire change (Barbara Januszkiewicz).

 

Stelling / Wisecrack / Oneliner

The information based world is moving exponentially, replacing linear thinking organisations (Peter Diamandis).


Een reactie plaatsen

Performance Community – SHINE

Met de zomervakantie in het vooruitzicht wil iedereen er opperbest uitzien: ons uiterlijk krijgt voorafgaand aan de vakantieperiode extra aandacht.

 

SHINE-methodiek

Voor ondernemingen reiken wij de SHINE-methodiek aan, gebaseerd op talentgericht werken. Veel organisaties omarmen het idee om talenten van medewerkers meer centraal te stellen. Ieder mens heeft talenten!

 

Specifieke eigen talenten benoemen:

 • Wat vond je als kind leuk om te doen?
 • Welke activiteiten doe jij nu graag? Waar gaan je ogen van twinkelen?
 • Waar bewonderen anderen jou om?

 

Hulp die je nodig hebt om je eigen talenten verder te ontwikkelen:

 • Wie bewonder jij in je directe (werk)omgeving? Waarom?
 • Hoe zou die persoon jou kunnen helpen in het ontwikkelen van je talenten?
 • Welke (werk)afspraken ga jij maken?

 

Inzetten van je eigen talenten in het werk:

 • Hoe past de organisatie ‘agile’ principes toe waarbij een rollenraamwerk jou de kans geeft je talenten in te zetten?
 • Welke rollen passen optimaal bij je huidige talenten?
 • Hoe vaak wil jij in je rollen wisselen?

 

Nieuwe uitdagingen oppakken:

 • Welke extra rollen ga jij oppakken die buiten je werkpakket vallen?
 • Hoe  ga jij dit organiseren / inplannen?
 • Welke nieuwe mogelijkheden levert deze aanpak voor je op?

 

Exposeren van je nieuwe talenten:

 • Hoe zorg jij er voor dat je nieuwe talenten zichtbaar worden voor de organisatie?
 • Welke afspraken maak jij daaromtrent?
 • Hoe hou jij ‘je zaag scherp’?

 

Tips uit één van onze bouwstenen

Uit de bouwsteen “Human Resource Management”: Never give up. Today is hard, tomorrow will be worse, but the day after tomorrow will be sunshine (Jack Ma).

 

Stelling / Wisecrack / Oneliner

Honden: ze liggen op hun rug in de zon te wachten tot ze geprikkeld worden.

 


Een reactie plaatsen

Performance Community – Superhelden

Walt Disneys superheldenfilm ‘Avengers: Endgame’ verpulvert een reeks aan records. Dankzij deze sterk groeiende markt levert een film voor het eerst meer dan $1 mrd op tijdens het openingsweekend.

 

Superhelden

In onze kinderjaren waren we geboeid door verhalenboeken met personages die plotseling speciale krachten krijgen en verbazingwekkende heldendaden verrichten. Ze stimuleerden onze fantasie. Bijna alle helden volgen deze formule: ze worden door iets van buitenaf getransformeerd en krijgen zo nieuwe, verbazingwekkende krachten.

 

Hoe maken wij van onze medewerkers superhelden?

 1. In een bedrijf kan door veranderende omstandigheden de noodzaak ontstaan om de business anders aan te pakken. De organisatie moet klantgerichter gaan werken. De markt voor de traditionele producten raakt verzadigd:
  1. Formuleer het probleem in 1 zin;
  2. Formuleer het probleem niet te breed of te algemeen, maar hou een concrete focus;
  3. Een vraag die begint met ‘hoe’ of ‘bedenk’ nodigt uit tot het aanbrengen van ideeën;
  4. Een uitdagende en aantrekkelijke formulering genereert energie en maakt een groep enthousiast om de target te halen.
 2. Iedere medewerker neemt een held of heldin in gedachten waarvoor je in goede of kwade zin ontzag of bewondering koestert. Neem een held of heldin waarover je voldoende weet. Kies liefst geen clichéhelden.
 3. Roep nu in gedachten de gekozen held of heldin tot leven. Hoe ziet de held of heldin eruit? Hoe beweegt hij / zij zich voort? Hoe voelt hij / zij zich? Wat kan hij / zij allemaal?
 4. Eenmaal de held of heldin voor ogen, vraag je je af hoe hij / zij zou reageren bij een confrontatie met het gestelde probleem. Hou zou het door hem / haar worden aangepakt?
 5. Bij elke oplossing vertaal je de suggestie naar concrete oplossingen voor het probleem.

 

Tips uit één van onze bouwstenen

Uit de bouwsteen “Ontwikkeling van medewerkers”: Met grote kracht komt grote verantwoordelijkheid (Oom Ben uit de film Spider-Man).

 

Stelling / Wisecrack / Oneliner

Een held is een doodgewoon iemand die de kracht vindt om door te zetten als het echt tegenzit (Christopher Reeve).


Een reactie plaatsen

Performance Community – Zandzakken-strategie

Het is verstandig om voorbereid te zijn op hoogwater. Met zandzakken kan jij bij hoogwater het water uit je pand houden. Het is daarbij wel belangrijk dat je de zandzakken op een juiste manier gebruikt. Maar lost dit ‘korte termijn denken’ het werkelijke probleem wel op? Onderstaande zandzakken-strategieën lossen in ieder geval het werkelijke probleem niet op.

 1. Bij een tegenvallende omzet moet iedere verkoper stevig aan de slag om in de komende maand meer afspraken te maken. Met scores per verkoper wordt het aantal afspraken in een overzicht bijgehouden;
 2. Om extra omzet binnen te halen bieden wij staffelkortingen aan;
 3. Bij een tegenvallend resultaat wordt er direct gesneden in de kosten op basis van een Pareto -analyse. Opleidingstrajecten worden ook direct gestopt;
 4. Er wordt een crisismanager aangesteld, eventueel op interim-basis;
 5. Bestaande procedures worden verder aangescherpt om herhalingen te voorkomen;
 6. Facturen worden later betaald;
 7. De kwaliteitseisen worden herzien om kosten te besparen;
 8. Bij het moeilijk vervullen van vacatures krijgt iedere medewerker een extra bonus voor het binnen halen van een kandidaat;
 9. Wij huren adviseurs in voor het uitwerken van ontwikkelingsplannen voor onze medewerkers;
 10. Personeelsbijeenkomsten / -uitjes worden afgezegd / uitgesteld: productieve tijd is belangrijker.

 

Hoe dan wel? Ja…

 

Tips uit één van onze bouwstenen

Uit de bouwsteen “Organisatiekunde”: However beautiful the strategy, you should occasionally look at the results (Winston Churchill).

 

Stelling / Wisecrack / Oneliner

Ik heb nog nooit iets ontdekt door logisch na te denken (Albert Einstein).


Een reactie plaatsen

Performance Community – Intuïtie

Een intuïtie kan worden omschreven als ‘een ingeving, een vorm van direct weten, zonder dat men dit beredeneerd heeft’.

 

De 6 ‘bouwstenen’ waardoor intuïtief handelen vorm krijgt zijn:

 • Ervaring. Hoe meer ervaring je hebt, hoe meer patronen je herkent. Hoe meer patronen je herkent, hoe beter je intuïtie;
 • Netwerken. Je hebt verschillende netwerken nodig om elkaars ervaringen uit te wisselen en feedback te krijgen op je handelen;
 • Emotionele intelligentie. Dat wil zeggen: je eigen kwaliteiten (sterktes en zwaktes) weten / beseffen, de kwaliteiten van anderen herkennen en daarop je communicatieve vaardigheden afstemmen;
 • Tolerantie. Intuïtie ontwikkelt zich het best in een omgeving waarin fouten maken (en risico’s nemen) mag;
 • Nieuwsgierigheid. Nieuwsgierigheid is nodig om ‘opportunitygericht’ te denken, dat op zijn beurt nodig is om steeds nieuwe wegen in te slaan en op die manier je ervaring uit te bouwen;
 • Grenzen. Een uitspraak van Peter Drucker is: ‘Ik geloof alleen in intuïtie zolang het gepaard gaat met discipline. De “voorgevoel”-snuiters, degenen die een diagnose stellen zonder die te controleren op de feiten, op wat ze observeren, zijn degenen die bedrijven om zeep helpen.’ Met andere woorden: leiders moeten reflecteren op intuïtieve beslissingen voordat ze die laten uitvoeren.

 

Geïnspireerd door: MIT Sloan Management Review

 

Tips uit één van onze bouwstenen

Uit de bouwsteen “Participerende besluitvorming”: Het is een teken van een ontwikkelde geest om met een gedachte te kunnen spelen zonder die te accepteren (Aristoteles).

 

Stelling / Wisecrack / Oneliner

Het zit in de menselijke aard om verstandig te denken en onlogisch te handelen (Anatole France).