Pepijn van Rooij


Een reactie plaatsen

Performance Community – Bitcoins – hebzucht

Steeds meer mensen stappen in bitcoins.

 

Hebzucht

Hebzucht? Zo oud als de mens. Het is een motor van economische groei en menselijke evolutie. Zonder hebzucht zouden we waarschijnlijk nog steeds in grotten leven. Maar: ongebreidelde hebzucht kan desastreus uitpakken, iets waar de recente economische geschiedenis genoeg voorbeelden van laat zien.

 

Zo herken je te hebzuchtige mensen

 • Buitengewoon egocentrisch gedrag;
 • Jaloezie. Ze willen niet alleen steeds meer, ze willen wat anderen hebben;
 • Gebrek aan empathie. Afwezigheid van oprechte interesse voor de ideeën en gevoelens van anderen en onwil om verantwoording te nemen voor hun gedrag maakt ze tot erg lastige mensen om mee om te gaan;
 • Nooit tevreden. Ze geloven oprecht dat ze recht hebben op meer, zelfs als dat ten koste gaat van iemand anders;
 • Experts in manipulatie. Ze zijn zeer getalenteerd in met andermans veren strijken, en willen vooral mensen om zich heen die hun ego strelen;
 • Focus op onmiddellijke behoeftebevrediging, en ze schepen anderen op met de gevolgen. Ze zijn geïnteresseerder in een bonus binnenhengelen dan werknemers laten meeprofiteren of investeren in toekomstige innovatie;
 • Kennen geen grenzen. Ze zoeken naar omwegen rond regels en voorschriften.

 

En wat dan?

Rest de vraag wat je dan moet als het hebzuchtsyndroom is gesignaleerd. Probeer met een coach de dieperliggende oorzaken te achterhalen. Vaak kampen graaiers met onopgeloste problemen uit hun jeugd, of opgekropte woede. Probeer ze te laten inzien waar het echt om draait in het leven: liefde, emotionele intimiteit, aanvaarding (ook van jezelf), rijke en bevredigende relaties. Feit blijft: de samenleving als geheel is nog steeds gericht op het verwerven van materiële welvaart, en dat maakt het er natuurlijk niet gemakkelijker op.

 

Geïnspireerd door: Manfred Kets de Vries

 

Tips uit één van onze bouwstenen

Uit de bouwsteen “Conflict managen”: Ondernemingen opereren ofwel vanuit de angsten van het ego ofwel vanuit de liefde van de ziel (Richard Barrett).

 

Stelling / Wisecrack / Oneliner

De aarde biedt voldoende om ieder behoefte te bevredigen maar niet ieders hebzucht (Mahatma Gandhi).

Advertenties


Een reactie plaatsen

Performance Community – Hygge

Denemarken is een van de gelukkigste landen ter wereld. Hoe komt het dat de Denen zo gelukkig zijn?

 

Hygge

Je hoeft niet in Denemarken te wonen om aan hygge (ontleend aan het Noorse woord voor ‘welzijn’) te doen. Een paar praktische tips:

 • Sfeer / Licht. Door het aansteken van kaarsen creëer je al hygge. Alle verlichting met een lage lichttemperatuur (zonsondergangen, houtvuur) is helemaal hygge;
 • Aanwezigheid. Probeer in het nu te blijven. Kijk niet continu op je mobiel. Wees niet gehaast;
 • Genieten. Je bent wat je eet. Hygge gaat om aardig te zijn voor jezelf, jezelf trakteren. Gun jezelf dus soms ook een pause op het gebied van ‘gezond doen’. Comfortfood als koffie, chocola, snoep en taart: geniet er samen met vrienden en familie van, en maak het vooral ook zelf;
 • Gelijkheid. Stel ‘wij’ boven ‘mij’. Help elkaar, doe karweitjes samen en laat een ander uitpraten;
 • Dankbaarheid. Besef dat je het goed hebt elke dag. Neem de dingen niet voor lief. Je leeft nu. Sta stil bij het moment en waardeer het leven dat je leidt;
 • Harmonie. Het leven is geen wedstrijd. Je hoeft niet op te scheppen. Hygge is een gemoedtoestand die je ervaart als je in harmonie bent met jezelf, je partner en je omgeving;
 • Comfort. Maak het jezelf gemakkelijk. Creëer comfort met aaibare zachte stoffen en accessoires in je huis en met je kleding;
 • Wapenstilstand. Probeer conflicten te vermijden en praat niet te veel over politiek;
 • Kameraadschappelijkheid. Onderhoud je relaties, breng tijd samen door. Vertel verhalen: ‘Weet je nog toen we…?’;
 • Schuilplaats. Zoek de plek waar je je rustig en veilig voelt. Vertrouw de mensen om je heen.

 

Geïnspireerd door: Meik Wiking.

 

Tips uit één van onze bouwstenen

Uit de bouwsteen “Inzicht in uzelf en anderen”: Als je een gelukkig mens bent, vergroot je de kans op geluk van iemand dicht bij je met 15% (Hyperakt).

 

Stelling / Wisecrack / Oneliner

Waar gelachen wordt, komt geluk graag binnen (Japans spreekwoord).


Een reactie plaatsen

Performance Community – The Viking Law

Wellicht is het mooi om uw wendbaarheid af te meten aan de aanpak van de Vikingen. Zo vernieuwend is Agile nu toch ook weer niet.

 

The Viking Law

 

Be brave and aggressive

 • Be direct;
 • Grab all opportunities;
 • Use varying methods of attack;
 • Be versatile and agile;
 • Attack one target at a time;
 • Don’t plan everything in detail;
 • Use top quality weapons.

 

Be prepared

 • Keep weapons in good shape;
 • Keep in shape;
 • Find good battle comrades;
 • Agree on important points;
 • Choose one chief.

 

Be a good merchant

 • Find out what the market needs;
 • Don’t promise what you can’t keep;
 • Don’t demand overpayment;
 • Arrange things so that you can return.

 

Keep the camp in order

 • Keep things tidy and organized;
 • Arrange enjoyable activities which strengthen the group;
 • Make sure everybody does useful work;
 • Consult all members of the group for advice.

 

Tips uit één van onze bouwstenen

Uit de bouwsteen “Managen van het concurrentievermogen”: Success is best when it’s shared (Howard Schultz).

 

Stelling / Wisecrack / Oneliner

When you innovate, you’ve got to be prepared for people telling you that you are nuts (Larry Ellison).


Een reactie plaatsen

Performance Community – Managersbubbel

Als topmanager heb je te maken met een valkuil die je organisatie – en jou – de kop kan kosten: de informatie die je nodig hebt om de juiste beslissingen te nemen, bereikt je niet.

 

Zit jij gevangen in je managersbubbel?

Als CEO of executive van een grote organisatie – of zelfs van een kleine – is het je belangrijkste verantwoordelijkheid om te herkennen wanneer je organisatie van koers moet veranderen. Tegelijkertijd ben je door je machtspositie en onschendbaarheid afgescheiden van de informatie die je daarvoor nodig hebt. Mensen kunnen je vertellen wat ze denken dat je wilt horen, en mensen kunnen bang zijn om je dingen te vertellen waarvan ze denken dat je ze niet wilt horen. Het is moeilijk om berichten over interne problemen te laten doordringen tot de managersbubbel die is ontstaan door macht en positie, maar voor signalen van buiten de organisatie – vooral vroege, zwakke signalen – is dat zo goed als onmogelijk. Dat is een groot probleem in een tijdperk waarin markten en concurrentieomgevingen heel snel veranderen.

 

De bubbelchecklist

Stel jezelf de volgende vragen om te inventariseren of jij afgezonderd bent van cruciale ideeën en informatie in je dagelijks werk:

 1. Hoeveel barrières moeten mensen nemen om rechtstreeks met jou te praten?
 2. Welk deel van je normale werkweek breng je doorgaans door buiten je kantoor of het hoofdkantoor?
 3. Wat was de eerste keer dat je de plank volledig missloeg over iets op het werk?
 4. Hoe snel ontdekte je je laatste fout? Hoe snel stelde je je koers bij?
 5. Hoe vaak stellen mensen je ongemakkelijke vragen op het werk?
 6. Hoe vaak praat je met mensen bij wie je je ongemakkelijk voelt? Hoeveel tijd breng je door op plekken waar je je ongemakkelijk voelt?
 7. Denk na over het gemiddelde gesprek dat je voert: hoeveel vragen stel je, en hoeveel statements doe je?
 8. Hoe vaak wacht je zwijgend af (3 seconden of meer) tot iemand antwoord geeft op je vraag?
 9. Hoe vaak heb je deze week ‘ik weet het niet’ geantwoord op een vraag?
 10. Wanneer hebben provocatieve vragen van jouw kant voor het laatst aanleiding gegeven tot een keerpunt – iets wat een of ander deel van je organisatie in gunstige zin ingrijpend heeft veranderd?

 

Geïnspireerd door: Harvard Business Review

 

Tips uit één van onze bouwstenen

Uit de bouwsteen “Participerende besluitvorming”: Als je mensen zeggenschap geeft maar geen informatie, blijven ze dolen in het duister (Blair Vernon).

 

Stelling / Wisecrack / Oneliner

Het is geen probleem om te besluiten geen fouten meer te maken. Daarvoor hoef je alleen maar te besluiten geen ideeën meer te hebben (Leo Burnett).


Een reactie plaatsen

Performance Community – Complimenten

Kun jij tegen complimenten?

Is voor sommige mensen kritiek krijgen erg moeilijk, met complimentjes kunnen veel mensen al helemaal niet overweg. Herkent u de volgende reacties?

 

Verkeerd begrijpen

Als je er zelf niet van overtuigd bent dat je iets goeds gedaan hebt, kun je een compliment opvatten als verkapte kritiek. Als iemand dan zegt: ‘Zo, je hebt hier veel energie in gestoken!’, antwoord je met brommende stem dat dat nogal meeviel.

 

Bagatelliseren

De schouders ophalen en doen alsof die prestatie vanzelfsprekend was: ‘Ach, het stelde niets voor!’ Of een complimentje over kleding ontkrachten we door te zeggen: ‘Oh, niets bijzonders hoor, die heb ik al heel lang’.

 

Wantrouwen

Sommige mensen nemen een compliment met wantrouwen in ontvangst, omdat ze denken dat als iemand iets vriendelijks zegt, dat betekent dat hij iets van hen wil: ‘Dank je, en zeg nu maar wat je van me wil…’

 

Uitruilen

Veel mensen denken dat een compliment meteen gevolgd moet worden door een compliment aan de ander. ‘Ja, maar jij ziet er ook altijd netjes uit!’ Maar dit ontkracht juist het compliment van de ander.

 

Veralgemeniseren

Veel mensen sommen, als hun wordt verteld wat ze goed gedaan hebben, meteen een aantal mensen op die ook een bijdrage hebben geleverd. ‘Daar hebben we allemaal ons steentje aan bijgedragen!’

 

Zo diskwalificeer je de waardering van anderen. Dit stimuleert anderen niet om zich nog lovend over je prestaties uit te laten. En vervolgens maar klagen dat je zo weinig complimentjes krijgt!

 

Geïnspireerd door: Frank van Marwijk

 

Tips uit één van onze bouwstenen

Uit de bouwsteen “Ontwikkelen van werknemers”: Als je iets goeds ziet, geef dan een compliment. Als je iets fout ziet, bied dan je hulp aan (Nelson Mandela).

 

Stelling / Wisecrack / Oneliner

Er is één manier om kritiek te vermijden: doe niets, zeg niets en word niets (Aristoteles).


Een reactie plaatsen

Performance Community – Vergaderingen

Vergaderingen dienen niet om informatie uit te wisselen maar om zwakke plekken te ontdekken.

 

Vergaderingen volgens Zhang

Daniel Zhang kwam in mei 2015 aan het hoofd te staan van de Chinese retailgigant Alibaba. Daarbij zag hij zich geconfronteerd met nogal wat uitdagingen. Zhang maakt wereldkundig hoe hij ze aanpakt:

 1. Gebruik meetings om zwakke plekken te vinden, niet om updates uit te wisselen. Zhang vraagt zijn teams om alle relevante materialen en info vóór de vergadering met hem te delen. Meetings zijn zo’n beetje de slechtste gelegenheid om info uit te wisselen. Zhang houdt vergaderingen kort en gebruikt ze om te discussiëren, over zwakheden in de strategie of denklijnen, en tot beslissingen te komen.
 2. Neem een beslissing, al is die misschien niet perfect, of zelfs fout. Zhang beperkt zich tot het soort zeer uitdagende, moeilijke beslissingen die niemand anders kan nemen. Er moet een knoop worden doorgehakt, zelfs als de beslissing tot controverse leidt. Het is heel belangrijk om de moed te hebben om zo’n beslissing te nemen en er de verantwoordelijkheid voor te dragen.
 3. Hou op met alle beslissingen te willen coördineren. De meest besluitvaardige actie komt vaak van de frontlinies. Als alle beslissingen via het centrale commandocentrum moeten lopen, mis je veel kansen. Managers hebben speelruimte nodig om onafhankelijk te kunnen beslissen.
 4. Wees bereid om alles te herdefiniëren. De iPhone herdefinieerde de mobiele telefoon. Het is Zhang’s favoriete voorbeeld van hoe één enkele innovatie alles kan veranderen: ‘De toekomst wordt niet uitgevonden door het verleden te analyseren. Leiders moeten onverschrokken zijn in het bevragen van wat we denken te weten. Echte innovatie heeft immers geen verleden, alleen een toekomst.’
 5. Fixeer je niet op de cijfers. De cijfers zijn niet essentieel voor Zhang: het gaat het hem om de voortgang die wordt geboekt in de dagelijkse operaties. Hetzelfde geldt voor de beurskoers: ‘Als ik me alleen maar druk maak over de koers van Alibaba, raakt de business gecompromitteerd en worden beslissingen om de verkeerde redenen genomen. Een lage koers wijst niet noodzakelijkerwijs op een slechte situatie, en een omhoogschietende koers is waarschijnlijk optimistischer dan zou moeten.’
 6. Rust goed uit, zodat je groots kunt dromen. Werkstress is onvermijdelijk. Maar hoe zwaar je dag ook was: goede nachtrust is essentieel. Zhang: ‘Mijn grootste concurrentievoordeel is misschien wel dat ik altijd, onder alle omstandigheden, goed slaap.’

 

Geïnspireerd door: Fast Company

 

Tips uit één van onze bouwstenen

Uit de bouwsteen “Controleren van het functioneren van de organisatie”: Betere data garanderen geen beter besluit. Het probleem is niet zozeer de kwaliteit van de data, als wel het proces om met die informatie om te gaan (Dan Heath).

 

Stelling / Wisecrack / Oneliner

Wees altijd de eerste om iets naar een volgende vergadering te plaatsen; dat zal je erg populair maken want het is waar iedereen op zit te wachten (Charles Henry Chapman).


Een reactie plaatsen

Performance Community – storytelling

De geheimen van de storyteller

Een beknopt overzicht van de geheimen van de storyteller:

 • Stel het doel van je merk vast;
 • Droom groot;
 • Herschrijf het verhaal dat je jezelf vertelt;
 • Deel je achtergrondverhaal;
 • Vertel verhalen over de geleverde strijd of geleerde lessen;
 • Introduceer een held, persoon of product, die tegenslagen overwint;
 • Neem je visie consequent en openlijk op in je verhaal als oprichter;
 • Zorg ervoor dat verhalen ten minste 65 procent van je presentatie uitmaken;
 • Overtref alle verwachtingen;
 • Gebruik eenvoudige taal en analogieën om complexiteit te verhullen;
 • Verrijk je verhaal met specifieke en relevante details;
 • Geef je beste storytellers de ruimte;
 • Breng serieuze onderwerpen met een vleugje humor;
 • Vertel authentieke en persoonlijke verhalen die passen bij je publiek;
 • Houd het kort; gebruik zorgvuldig gekozen woorden;
 • Deel je verhaal op in drie delen;
 • Gebruik foto’s om je verhaal te illustreren;
 • Verpak informatie in verhalen om een persoonlijke band tot stand te brengen;
 • Grijp elke kans aan om je presentatievaardigheden aan te scherpen;
 • Moedig je medewerkers aan om de held te zijn in hun eigen klantverhaal;
 • Je verhaal moet meer dan goed zijn, zorg ervoor dat het geweldig is.

 

Geïnspireerd door: Carmine Gallo

 

Tips uit één van onze bouwstenen

Uit de bouwsteen “Een visie ontwikkelen en communiceren”: De kunst van storytelling kan worden aangewend om veranderingen te stimuleren (Richard Branson).

 

Stelling | Wisecrack | Oneliner

Je verhaal vertellen aan zij die je verhaal versnellen.