Pepijn van Rooij


Een reactie plaatsen

Performance Community – Complimenten

Kun jij tegen complimenten?

Is voor sommige mensen kritiek krijgen erg moeilijk, met complimentjes kunnen veel mensen al helemaal niet overweg. Herkent u de volgende reacties?

 

Verkeerd begrijpen

Als je er zelf niet van overtuigd bent dat je iets goeds gedaan hebt, kun je een compliment opvatten als verkapte kritiek. Als iemand dan zegt: ‘Zo, je hebt hier veel energie in gestoken!’, antwoord je met brommende stem dat dat nogal meeviel.

 

Bagatelliseren

De schouders ophalen en doen alsof die prestatie vanzelfsprekend was: ‘Ach, het stelde niets voor!’ Of een complimentje over kleding ontkrachten we door te zeggen: ‘Oh, niets bijzonders hoor, die heb ik al heel lang’.

 

Wantrouwen

Sommige mensen nemen een compliment met wantrouwen in ontvangst, omdat ze denken dat als iemand iets vriendelijks zegt, dat betekent dat hij iets van hen wil: ‘Dank je, en zeg nu maar wat je van me wil…’

 

Uitruilen

Veel mensen denken dat een compliment meteen gevolgd moet worden door een compliment aan de ander. ‘Ja, maar jij ziet er ook altijd netjes uit!’ Maar dit ontkracht juist het compliment van de ander.

 

Veralgemeniseren

Veel mensen sommen, als hun wordt verteld wat ze goed gedaan hebben, meteen een aantal mensen op die ook een bijdrage hebben geleverd. ‘Daar hebben we allemaal ons steentje aan bijgedragen!’

 

Zo diskwalificeer je de waardering van anderen. Dit stimuleert anderen niet om zich nog lovend over je prestaties uit te laten. En vervolgens maar klagen dat je zo weinig complimentjes krijgt!

 

Geïnspireerd door: Frank van Marwijk

 

Tips uit één van onze bouwstenen

Uit de bouwsteen “Ontwikkelen van werknemers”: Als je iets goeds ziet, geef dan een compliment. Als je iets fout ziet, bied dan je hulp aan (Nelson Mandela).

 

Stelling / Wisecrack / Oneliner

Er is één manier om kritiek te vermijden: doe niets, zeg niets en word niets (Aristoteles).

Advertenties