Pepijn van Rooij


Een reactie plaatsen

Performance Community – Bitcoins – hebzucht

Steeds meer mensen stappen in bitcoins.

 

Hebzucht

Hebzucht? Zo oud als de mens. Het is een motor van economische groei en menselijke evolutie. Zonder hebzucht zouden we waarschijnlijk nog steeds in grotten leven. Maar: ongebreidelde hebzucht kan desastreus uitpakken, iets waar de recente economische geschiedenis genoeg voorbeelden van laat zien.

 

Zo herken je te hebzuchtige mensen

  • Buitengewoon egocentrisch gedrag;
  • Jaloezie. Ze willen niet alleen steeds meer, ze willen wat anderen hebben;
  • Gebrek aan empathie. Afwezigheid van oprechte interesse voor de ideeën en gevoelens van anderen en onwil om verantwoording te nemen voor hun gedrag maakt ze tot erg lastige mensen om mee om te gaan;
  • Nooit tevreden. Ze geloven oprecht dat ze recht hebben op meer, zelfs als dat ten koste gaat van iemand anders;
  • Experts in manipulatie. Ze zijn zeer getalenteerd in met andermans veren strijken, en willen vooral mensen om zich heen die hun ego strelen;
  • Focus op onmiddellijke behoeftebevrediging, en ze schepen anderen op met de gevolgen. Ze zijn geïnteresseerder in een bonus binnenhengelen dan werknemers laten meeprofiteren of investeren in toekomstige innovatie;
  • Kennen geen grenzen. Ze zoeken naar omwegen rond regels en voorschriften.

 

En wat dan?

Rest de vraag wat je dan moet als het hebzuchtsyndroom is gesignaleerd. Probeer met een coach de dieperliggende oorzaken te achterhalen. Vaak kampen graaiers met onopgeloste problemen uit hun jeugd, of opgekropte woede. Probeer ze te laten inzien waar het echt om draait in het leven: liefde, emotionele intimiteit, aanvaarding (ook van jezelf), rijke en bevredigende relaties. Feit blijft: de samenleving als geheel is nog steeds gericht op het verwerven van materiële welvaart, en dat maakt het er natuurlijk niet gemakkelijker op.

 

Geïnspireerd door: Manfred Kets de Vries

 

Tips uit één van onze bouwstenen

Uit de bouwsteen “Conflict managen”: Ondernemingen opereren ofwel vanuit de angsten van het ego ofwel vanuit de liefde van de ziel (Richard Barrett).

 

Stelling / Wisecrack / Oneliner

De aarde biedt voldoende om ieder behoefte te bevredigen maar niet ieders hebzucht (Mahatma Gandhi).

Advertenties