Pepijn van Rooij


Een reactie plaatsen

Performance Community – Hoe innoveer je als ondernemer?

Uit het rapport van de Europese Commissie blijkt dat Nederland op de Europese innovatielijst is gedaald.

 

Hoe innoveer je als ondernemer?

Een mooie definitie voor innovatie luidt: iedere bewust uitgevoerde vernieuwing gericht op een bepaald voordeel. Succesvol innoveren is voor een onderneming een cruciale factor om te overleven. We hebben de volgende tips:

 • Succesvol innoveren lukt alleen met de juiste ambities, strategie en cultuur;
 • Sterk leiderschap is nodig voor het doorvoeren van veranderingen;
 • Bewaak strategische samenhang innovaties en innoveer in corebusiness;
 • Succesvol innoveren lukt alleen vanuit langetermijnvisie;
 • Zorg dat je tijdig op de markt bent;
 • Organisaties die buitenwereld betrekken zijn succesvoller;
 • Kijk vooral naar wat de klant doet, niet wat de klant zegt;
 • Klantgedreven innoveren vergroot succes van innovatie;
 • Klantvoordeel is belangrijkste succesfactor.

 

Stelling / Wisecrack / Oneliner

Anyone who thinks that they are too small to make a difference has never tried to fall asleep with a mosquito in the room (Christie Todd Whitman).

Advertentie


Een reactie plaatsen

Performance Community – Sterspeler

Afgelopen maand stond in het teken van de Olympische Spelen, waar Nederland met verschillende sterspelers een schitterend resultaat heeft behaald. Hoe dragen sterspelers nu bij aan innovatie?

Hoe kan ik tegelijkertijd sterspelers belonen en teamwork bevorderen?

Succesvolle bedrijven stimuleren teamwork. Toch zijn innovatieve teams altijd samengesteld uit individuen, en sommigen daarvan spelen een grotere rol in het succes van het team dan anderen. Als ze geen speciale erkenning krijgen, zullen deze medewerkers misschien willen overstappen naar een ander team. Maar is het nadelig voor het team om een uitzonderingspositie voor hen te creëren?

Analyseer de ster en het team:

 1. De ster ondersteunt het team en wordt door de anderen niet gezien als een einzelgänger;
 2. De ster blinkt uit op een bescheiden manier en is niet verwaand;
 3. De ster fungeert als een welwillende coach en helpt andere teamleden hun prestaties te verbeteren;
 4. De prestaties van de ster dragen bij aan het succes van het gehele team;
 5. De ster staat niet boven de regels waaraan alle teamleden zich moeten houden;
 6. De teamleden menen dat het salaris van de ster puur gebaseerd is op prestaties en niet op vriendschap, politiek of een ander criterium dat riekt naar voorkeursbehandeling;
 7. Andere teamleden onderkennen de rol en het belang van de ster;
 8. Andere teamleden waarderen de aanwezigheid van de ster;
 9. Andere teamleden steunen de ster;
 10. De ster wordt ook buiten het team door veel mensen gezien als een uitzonderlijk waardevolle medewerker;
 11. Geen van de teamleden zal verrast zijn door de erkenning die de ster krijgt.

Kies

Wil je in de beste positie zijn om een ster extra te belonen zonder het moreel van het team te schaden, dan moet je alle elf de stellingen met ‘ja’ kunnen beantwoorden. De eerste zes stellingen zijn de meest essentiële.

Bron: Sam Deep en Lyle Sussman

Aanvulling voor innovatie:

 1. Creëer een uitdaging voor het hele team waarbij zij vanwege tijdsgebrek moeten improviseren.

 

Stelling / Wisecrack / Oneliner

T.E.A.M.: Tezamen Elkaars Ambities Managen.