Pepijn van Rooij


Een reactie plaatsen

Performance Community – Leiderschap en jazz

Het festival seizoen is weer begonnen.

 

Jazzorkest

Een jazzorkest onderscheidt zeven principes die zeer relevant zijn voor de nieuwe leider:

  • De kunst van het afleren. Bestaande routines belemmeren het innovatieproces. Het is van belang om die los te laten. Een jazzmuzikant verkent nieuwe wegen en verlaat daarbij de gebaande paden. Steeds opnieuw. Hij accepteert het risico van mislukken, dat daar onlosmakelijk bij hoort;
  • Omarm de rommel. In plaats van onoverzichtelijke situaties onder controle proberen te krijgen accepteert een jazzmuzikant de rommelige situatie waar hij zicht in bevindt. Dat triggert zijn voorstellingsvermogen en maakt dat hij iets kan toevoegen aan die omgeving;
  • Produceer en experimenteer tegelijk. In een jazzorkest is improvisatie een essentieel onderdeel van het productieproces. Zonder improvisatie geen muziek. Jazzmuzikanten worden uitgedaagd om continu nieuwe dingen te proberen. Fouten worden daarbij gezien als kansen om iets te leren;
  • Minimale structuur, maximale autonomie. In een jazzorkest is zo min mogelijk ‘geregeld’. De afzonderlijke muzikanten hebben zo veel mogelijk vrijheid om hun bijdrage aan het geheel te leveren;
  • Knallen en reflecteren. Dit principe gaat over doen én praten. In een jazzorkest leren de muzikanten van elkaar door met elkaar te doen en elkaar daarbij te volgen. Bij dit spel hoort onlosmakelijk het gesprek achteraf. Door te reflecteren op wat er is gebeurd, wordt het leerproces verdiept en wordt de volgende performance verder versterkt;
  • Schitteren en laten schitteren. In een jazzorkest schitteren de muzikanten om en om. Steeds neemt een van hen de lead met een flitsende solo, om vervolgens weer ruimte te maken voor de volgende. De solo van een ander ondersteunen is daarbij minstens zo belangrijk als de eigen solo;
  • Leiderschap als provocatieve competentie. Leiders in een jazzorkest gebruiken hun voorstellingsvermogen om de potentie van het orkest als geheel te zien, nog voordat dit zichtbaar is. Vervolgens trekken zij de afzonderlijke muzikanten voldoende uit hun comfortzone, zodat deze potentie daadwerkelijk naar boven komt.

 

Geïnspireerd door: Frank Barret

 

Tips uit één van onze bouwstenen

Uit de bouwsteen “Ontwikkelen van medewerkers”: Interactie is waar jazzmuziek om draait (Stan Getz).

 

Stelling / Wisecrack / Oneliner

We hebben hier geen regels, we proberen iets te bereiken (Thomas Edison).


Een reactie plaatsen

Performance Community – Respect

7 manieren om als leider respect te verdienen

Hoe krijg je als leider meer respect zonder erom te vragen? Kevin Daum geeft zeven tips.

1 Wees consistent

Wie het een zegt en het ander doet, wint niet aan respect. Een leider hoeft niet voorspelbaar te zijn, maar moet ook niet hypocriet zijn.

2 Wees punctueel

Als het gaat om afspraken. Wie mensen laat wachten, verliest het respect van anderen. Zorg dat je altijd controle over je eigen agenda hebt.

3 Geef altijd antwoord

Twitter, Facebook, WhatsApp, Yammer, sms, vociemail, Skype. We zijn tegenwoordig actief op vele kanalen waardoor het niet makkelijk is altijd op berichten te antwoorden. Het toont niet van respect als anderen maar achter je aan moeten hollen voor een antwoord. Beperk de kanalen en geef altijd binnen 24 uur een reactie.

4 Heb het bij het juiste eind

Doe je huiswerk en zorg dat je het bij het juiste eind hebt. Maar schroom ook niet om het toe te geven als je iets niet weet.

5 Falen mag

Laat zien dat mensen mogen falen als ze in avontuurlijke trajecten zijn gestapt. Wees dan zeker niet rancuneus.

6 Kleineer niet

Als mensen fouten maken, is de grootste fout ze te kleineren. Omstanders zien dat en zullen er het hunne van denken over uw gedrag.

7 Wees duidelijk

Als mensen niet goed functioneren, bijvoorbeeld in een project, steun hen dan. Maar als ze het resultaat of de voortgang vertragen, schroom dan niet hen een andere uitdaging te geven.

Tips uit één van onze bouwstenen

Uit de bouwsteen “Managen van de acculturatie”: Knowledge will give you power, but character respect (Bruce Lee).

Stelling / Wisecrack / Oneliner

Leiderschap is niet wat er gebeurt als je er bent, maar wat er gebeurt als je er niet bent (Ken Blanchard).


Een reactie plaatsen

Performance Community – Managementrollen

Deze maand is Robert Quinn in Nederland.

 

8 managementrollen

De 8 managementrollen van Robert Quinn helpen ons onze gedachten te ordenen over wat wordt verwacht van iemand in een leiderschapspositie.

 

Mentor-rol:

Een mentor houdt zich bezig met de ontwikkeling van mensen door een zorgzame en meelevende benadering. In deze rol is de manager behulpzaam, zorgzaam, gevoelig, benaderbaar, open en rechtvaardig.

 

Stimulator-rol:

Van de stimulator wordt verwacht dat hij samenwerking aanmoedigt, samenhang en teamwork tot stand brengt, en conflicten tussen personen oplost. In deze rol is de manager proces – georiënteerd.

 

Controleur-rol:

De rol van controleur duidt op zorg voor details, controle en analyse. Als controleur wordt er van u als manager verwacht dat u weet wat er gaande is op uw afdeling, dat u nagaat of uw mensen zich aan de regels houden en of productiedoelen worden gehaald.

 

Coördinator-rol:

De rol van coördinator houdt in: het coördineren van het werk van twee of meer werknemers, werkgroepen of werkeenheden. In de rol van coördinator is het uw taak ervoor te zorgen dat de werkstroom soepel verloopt en dat activiteiten worden uitgevoerd volgens hun relatieve belangrijkheid, met een minimum aan frictie tussen individuen, werkgroepen of werkeenheden.

 

Bestuurder-rol:

De bestuurdersrol definieert in veel opzichten de stereotype ‘sterke’ of ‘grote’ leider. Mensen die goed zijn in deze rol zijn vaak zeer competitief ingestelde, snel handelende beslissers, die hun verwachtingspatroon duidelijk stellen. Hun mensen weten precies wat hen te doen staat.

 

Producenten-rol:

De producentenrol is een logische aanvulling op de bestuurdersrol. Het effectief spelen van de producentenrol betekent dat u als manager zelf productief bent: gemotiveerd, bevoegd en inzet tonend. Het betekent ook dat u een omgeving creëert waarin uw medewerkers en collega’s gemotiveerd worden, macht kunnen krijgen en inzet kunnen tonen: een omgeving waarin zij productief kunnen werken.

 

Bemiddelaar-rol:

Van u met de rol van bemiddelaar wordt verwacht dat u politiek geslepen bent en overredingskracht, invloed en macht heeft. U ontmoet mensen van buiten uw organisatie.

 

Innovator-rol:

In deze rol richt u zich op het vermogen tot aanpassen aan en openstaan voor de buitenwereld. Bij de rol van innovator hoort het gebruik van creativiteit en het begeleiden van veranderingen en overgangen in de organisatie.

 

Wat is uw rol?

 

Stelling / Wisecrack / Oneliner

In the end all heroes are ordinary people who have simply made the courageous decision to give up slow death and enter the fundamental state of leadership (Robert Quinn).