Pepijn van Rooij


Een reactie plaatsen

Performance Community – Het membership model

Netflix, Spotify en anderen vergroten hun klantenbinding door een combinatie van gebruiksgemak en een ‘all you can eat’-lidmaatschap. Een win-winsituatie: de klant is koning en het bedrijf heeft vaste inkomsten.

 

Het membership model

Het memberschip model is een manier van naar klanten kijken. Organisaties die de klant centraal stellen en een langlopende, formele relatie tussen klant en organisatie nastreven passen het membership model toe.

Er zijn 6 typen organisaties:

  • Digitale abonnementen. Online bedrijven waar de leden een regelmatige vergoeding betalen voor toegang tot content, functies of diensten. Deze bedrijven zijn vaak gebouwd op een freemium-model waarin bepaalde leden zich gratis inschrijven terwijl anderen betalen voor extra gebruiksmogelijkheden. Voorbeelden: Netflix en Dropbox;
  • Online gemeenschappen. Netwerken van mensen met gezamenlijke interesses of doelen. Leden van de gemeenschap kunnen al dan niet een sociaal netwerk van persoonlijke relaties hebben; de primaire connectie is de gezamenlijke interesse. Veel online gemeenschappen maken ook gebruik van digitale abonnementen. Voorbeelden: LinkedIn en Facebook;
  • Loyaliteitsprogramma’s. Formele programma’s die loyaliteit en blijvende betrokkenheid opsporen en belonen, vaak door transactieklanten de status van lid te geven. Voorbeelden: Starbucks, Performance College coachkaart en denk ook aan frequent flyer-programma’s en stempelkaarten;
  • Traditionele bedrijven uit de membership-economie. Deze toonaangevende organisaties met winstoogmerk zijn voor lidmaatschap opgezet en worden vaak gepresenteerd als rolmodellen van de membership-economie. Voorbeeld: American Express;
  • Kleine bedrijven en adviesbureaus. Eenmanszaken en plaatselijke ondernemers die principes van de membership-economie in hun bedrijfsmodel hebben verwerkt, zoals talloze kleine bedrijven die een band met hun klanten smeden met behulp van loyaliteitsprogramma’s, abonnementen en online gemeenschappen;
  • Non-profitorganisaties en beroepsorganisaties en –verenigingen. Beroepsorganisaties, liefdadigheidsinstellingen, religieuze instituties, kunstencentra en andere organisaties die hun revenuen niet uitkeren als winst of dividend, maar herinvesteren om hun doelen na te streven.

 

Geïnspireerd door: Robbie Kellman Baxter

 

Tips uit één van onze bouwstenen

Uit de bouwsteen “Organisatiekunde”: Alles wat de consument ervaart in zijn interactie met een organisatie moet beschouwd worden als onderdeel van het product van dat bedrijf (Eric Ries).

 

Stelling / Wisecrack / Oneliner

Focus op eerst dienen dan verdienen.