Pepijn van Rooij


Een reactie plaatsen

Performance Community – 12 sleutels

Om succesvoller te leven en te werken in een snel veranderende wereld, hanteert een Antifragiele organisatie de volgende 12 sleutels, die een potpourri van aangrijpingspunten vormen om het ideale mengsel te fabriceren:

 1. Skin in the game: iedereen neemt ten volle verantwoordelijkheid voor de uitkomst van zijn of haar handelen;
 2. Kleine, zelfstandige eenheden: ‘falende’ eenheden worden voortdurend vervangen door nieuwe eenheden waarbij ieders rol zich aanpast;
 3. Lokale besluitvorming: besluiten worden van ‘onderop’ genomen waarbij iedereen kan participeren;
 4. Kleine fouten versus grote fouten: men reageert ontspannen op ‘afwijkingen’ ten opzichte van de geplande doelen; elke activiteit die binnen de organisatie wordt uitgevoerd, brengt de persoon in kwestie dichter bij de beste oplossing;
 5. Intelligent knutselen: nieuwe dingen uitproberen, oplossingen zoeken, experimenteren en nieuwe stappen ontdekken;
 6. Via negativa: dit principe moedigt ons aan steeds te kijken naar wat er weggelaten kan worden; alles verloopt via een proces van eliminatie;
 7. Milde stress: nadenken over essentiële stressoren en daarmee slim knutselen; het individuele belang wordt ondergeschikt gemaakt aan het belang van het collectief;
 8. Werken met vuistregels: vakmanschap en fingerspitzengefühl van medewerkers goed benutten door in de praktijk ontstane vuistregels;
 9. Optionaliteit: je hebt altijd de mogelijkheid om te kiezen waarbij je die optie kiest die logischerwijs leidt tot de meeste toevoegende waarde;
 10. Redundantie: een vorm overcapaciteit die niet dagelijks van pas komt, maar op beslissende momenten wél levensreddend kan zijn en die je wel gebruikt wanneer het onverwachte zich nog niet heeft aangediend;
 11. Positieve asymmetrie: juist alleen de uiteindelijk relatieve kleine kosten zijn direct zichtbaar;
 12. Voorliefde voor volatiliteit: te veel stabiliteit is helemaal niet goed; wie antifragiel organiseert, heeft een voorliefde voor volatiliteit.

Tips uit één van onze bouwstenen

Uit de bouwsteen “Inzicht in uzelf en anderen”: Daar waar de behoeften van de wereld en jouw talenten elkaar kruisen, ligt je roeping (Aristoteles).

Stelling / Wisecrack / Oneliner

De wereld verandert zo snel dat wanneer iemand zegt dat iets niet kan, een ander het al heeft gedaan (Elbert Hubbard).

Advertentie


Een reactie plaatsen

Performance Community – Mondkapjes

In de hele wereld vliegen de mondkapjes uit de schappen. Online stijgen de prijzen in een rap tempo. De kopers hopen met deze mondkapjes minder kans te lopen op besmetting. Het meest gangbare model werkt volgens de deskundigen niet. De vraag is wereldwijd echter zo groot dat er zelfs mondkapjes van allerlei materialen worden geknutseld.

 

Mondkapjes in organisaties

Wij zien (helaas) dat in organisaties medewerkers ook mondkapjes moeten dragen, maar dan vanwege een ander besmettingsgevaar: ‘deskundigheid’. Wij ‘vertalen’ de regels van het algemeen gebruik van mondkapjes voor mondkapjes in organisaties.

 

 1. Met de mondkapjes in organisaties snoert het management hun medewerkers de mond: zij mogen niet meer vrijuit praten. Management zegt wat er moet gebeuren en het proces is heilig;
 2. Deze mondkapjes moet men van het management tijdens een opdracht of project (gelukkig maar korte tijd) dragen. Daarna leggen medewerkers de mondkapjes snel af en verspreiden zij (gelukkig) onderling hun deskundigheid en ervaringen;
 3. Mondkapjes bemoeilijken in het algemeen wel het ‘ademen’ over langere tijd. Er kan bij medewerkers met deze mondkapjes op daardoor een apathische houding ontstaan: management zoekt het zelf maar uit;
 4. Gelukkig bieden deze mondkapjes niet altijd bescherming.  In contacten met klanten wisselt men met plezier deskundigheden uit. Door samen te delen ontstaat het besmettingsgevaar van het vermenigvuldigen van kennis en deskundigheid;
 5. Bij ‘patiënten’ kan een kapje nog wel van nut zijn. Een besmet persoon voorkomt hiermee dat hij een grote hoeveelheid snot (regelgeving) in de ruimte sproeit;
 6. Een masker dat wél beschermt heeft een speciaal filter om door te ademen. Stafmedewerkers in organisaties dragen dan deze speciale mondkapjes. Toch is het ademen nog steeds heel zwaar en houden zij het maar een half uur vol. Daarna zijn ook zij ‘uitgeput’;
 7. Wie desondanks een masker wil dragen, moet deze nooit aan de buitenkant vastpakken. Van ‘buiten naar binnen’ handelen levert voor klanten en medewerkers een groot ‘besmettingsgevaar’ op;
 8. Zodra een mondkapje vochtig wordt, moet je het vervangen. Gedreven medewerkers weigeren de mondkapjes van de organisatie;
 9. Handen wassen is zeer belangrijk. Handen wassen in onschuld ook?
 10. Hou afstand van mensen met ziekteverschijnselen.

 

We willen geen paniek zaaien: we weten niet of en hoe lang deskundigheid besmettelijk is. Is er in jullie organisatie al ‘besmetting’ vastgesteld?

 

Tips uit één van onze bouwstenen

Uit de bouwsteen “Competentiemanagement”: When the people have to manage dangers from inside the organization, the organization itself becomes less able to face the dangers from outside (Bob Chapman).

 

Stelling / Wisecrack / Oneliner

Kennis zonder actie is zinloos, maar actie zonder kennis is gevaarlijk (Chinees spreekwoord).