Pepijn van Rooij


Een reactie plaatsen

Performance Community – Zelfsturende teams

Discussies tussen gevaccineerd en ongevaccineerd zwellen aan. De regering trekt de teugels aan. Hoe passen jullie in je organisatie een zelfsturing van teams toe?

Zelfsturende teams

Zelfsturende teams zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun producten en diensten. In de praktijk heeft dat de volgende consequenties:

 • De teamleden hebben de mogelijkheid te participeren in leiderschapsfuncties;
 • Ze plannen, controleren en verbeteren hun eigen werkprocessen;
 • Ze stellen hun eigen doelen en inspecteren hun eigen werk;
 • Ze maken hun eigen werkschema’s, analyseren en bespreken hun teamoptreden en prestaties;
 • Ze bereiden hun eigen budgetten voor en coördineren hun werk met andere teams;
 • Ze bestellen materialen, houden de voorraden bij en onderhandelen met toeleverende bedrijven;
 • Ze zijn verantwoordelijk voor het aantrekken van nieuwe coaches;
 • Ze regelen hun eigen vervanging en ontwikkelen de gezamenlijke bevoegdheid om collega’s te beoordelen.

Kortom, het verschil tussen traditioneel management en zelfsturende teams ligt in het daadwerkelijk doorvoeren van het proces van betrokkenheid.

Tips uit één van onze bouwstenen

Uit de bouwsteen “Organisatiekunde”: Zelfsturend team, kijk zonder handen (Loesje).

Stelling / Wisecrack / Oneliner

Zelfsturing, ik heb de politiek alvast naar huis gestuurd.

Advertentie


Een reactie plaatsen

Performance Community – Sterspeler

Afgelopen maand stond in het teken van de Olympische Spelen, waar Nederland met verschillende sterspelers een schitterend resultaat heeft behaald. Hoe dragen sterspelers nu bij aan innovatie?

Hoe kan ik tegelijkertijd sterspelers belonen en teamwork bevorderen?

Succesvolle bedrijven stimuleren teamwork. Toch zijn innovatieve teams altijd samengesteld uit individuen, en sommigen daarvan spelen een grotere rol in het succes van het team dan anderen. Als ze geen speciale erkenning krijgen, zullen deze medewerkers misschien willen overstappen naar een ander team. Maar is het nadelig voor het team om een uitzonderingspositie voor hen te creëren?

Analyseer de ster en het team:

 1. De ster ondersteunt het team en wordt door de anderen niet gezien als een einzelgänger;
 2. De ster blinkt uit op een bescheiden manier en is niet verwaand;
 3. De ster fungeert als een welwillende coach en helpt andere teamleden hun prestaties te verbeteren;
 4. De prestaties van de ster dragen bij aan het succes van het gehele team;
 5. De ster staat niet boven de regels waaraan alle teamleden zich moeten houden;
 6. De teamleden menen dat het salaris van de ster puur gebaseerd is op prestaties en niet op vriendschap, politiek of een ander criterium dat riekt naar voorkeursbehandeling;
 7. Andere teamleden onderkennen de rol en het belang van de ster;
 8. Andere teamleden waarderen de aanwezigheid van de ster;
 9. Andere teamleden steunen de ster;
 10. De ster wordt ook buiten het team door veel mensen gezien als een uitzonderlijk waardevolle medewerker;
 11. Geen van de teamleden zal verrast zijn door de erkenning die de ster krijgt.

Kies

Wil je in de beste positie zijn om een ster extra te belonen zonder het moreel van het team te schaden, dan moet je alle elf de stellingen met ‘ja’ kunnen beantwoorden. De eerste zes stellingen zijn de meest essentiële.

Bron: Sam Deep en Lyle Sussman

Aanvulling voor innovatie:

 1. Creëer een uitdaging voor het hele team waarbij zij vanwege tijdsgebrek moeten improviseren.

 

Stelling / Wisecrack / Oneliner

T.E.A.M.: Tezamen Elkaars Ambities Managen.


Een reactie plaatsen

Teamsucces is topsport

Wat kunnen bedrijven doen om teams succesvol te laten opereren?

Het Zwitserse Alinghi-zeilteam veroverde tot twee keer toe de prestigieuze America’s cup. Twee onderzoekers van de universiteit van Sankt Gallen mochten een tijdlang meekijken aan boord en kregen inzicht in zeven factoren, in zeiltermen ‘manoeuvres’, die aan de basis lagen van het teamsucces.

De eerste manoeuvre:

Wees rigoureus bij personeelskeuze.

Alles begint met de selectie van de juiste teamleden. Het Alinghi-team wilde geen compromissen sluiten; het zocht een bemanning die zeer kundig was, een zakelijke opstelling had, over het vermogen beschikte om het grotere geheel te zien, gevoel voor humor had en een permanente inzet wilde tonen. Kortom: gewoon goede zeilers kwamen niet in aanmerking.

De tweede manoeuvre:

Geef medewerkers eigen verantwoordelijkheid.

Teamoprichter Ernesto Bertarelli vond dat het team niet alleen topprestaties moest leveren, maar ook zoveel mogelijk vrijheid diende te krijgen; alleen zó zouden de individuele vaardigheden optimaal benut kunnen worden.

De derde manoeuvre:

Stimuleer productieve wedijver binnen het team.

Bij de onderlinge trainingswedstrijden van Alinghi werden altijd twee teams ingezet die aan elkaar gewaagd waren, zodat een individueel bemanningslid de ene keer in het winnende team zat en een volgende keer verloor. Zo werd ook duidelijk dat winnen of verliezen wordt bepaald door de groepsprestaties.

De vierde manoeuvre:

Stimuleer probleemoplossend gedrag.

‘Niet klagen, maar vol vertrouwen aan de slag’ is het Alinghi-motto. Bij tegenslagen zet iedereen de schouders eronder en doet zijn uiterste best om het probleem zo snel mogelijk op te lossen.

De vijfde manoeuvre:

Geef het goede voorbeeld.

De crew van de Alinghi ging elke ochtend om half zeven een partijtje gewichtheffen als begin van de training. De stuurman was altijd als eerste aanwezig en had daardoor geen peppraatjes nodig om zijn mensen te motiveren. Het goede voorbeeld geven spaart dure motivatiegoeroes uit!

De zesde manoeuvre:

Vertrouw op de natuurlijke teamvorming.

Als leden van een team fysiek van elkaar gescheiden werken, komt er zelden een echt wij-gevoel tot stand, leert men elkaar nauwelijks kennen en kristalliseren de sociale rollen zich niet uit. Twee jaar voor de start van de race verhuisde het voltallige zeilteam naar Nieuw-Zeeland. De teamleiding regelde niets, de crew bouwde zelf in kleine groepjes privéonderkomens en een hoofdkwartier.

De zevende manoeuvre:

Cultiveer de interne communicatie.

Maak een team duidelijk dat ieder afzonderlijk verantwoordelijk is voor het inwinnen en doorgeven van relevante informatie. Stimuleer medewerkers om – ook informeel – te blijven communiceren en constructieve feedback te geven.

De teamleden van Alinghi koesterden ‘het imperatief van het gesproken woord’. Na elke trainingssessie werd een feedback bespreking gehouden, in de fitnessruimte trof men elkaar bij de workouts en praatte men over de laatste ontwikkelingen en problemen. Vergaderen was hierdoor nauwelijks nodig.