Pepijn van Rooij


Een reactie plaatsen

Performance Community – Hoe pas je Flock Intelligence op een natuurlijke wijze toe?

Er ontstaan overal complexe problemen, die men niet als individu kan oplossen. Dus men moet het gezamenlijk doen.

Flock Intelligence

Hoe pas je Flock Intelligence op een natuurlijke wijze toe?

  • Formuleer allereerst een duidelijk doel / gewenst resultaat waarmee de Flock aan de slag mag; doe dit volgens AMORE: Ambitieus, Motiverend, Onderscheidend, Relevant, Echt;
  • Check of je voor dit vraagstuk de juiste experts met de juiste competenties bij elkaar hebt gezet; maximaal 6 personen waaronder de ‘probleemeigenaar’;
  • Bepaal met dit team wie voor nu de Flock Leader wordt. Dit is die expert die voor het oplossen van het vraagstuk een start kan maken met het aanreiken van zijn of haar benodigde eerste ‘stappen’;
  • Vanuit het team pakt vervolgens een volgende expert deze stappen op om die met zijn of haar expertise aan te vullen waarbij er ook ‘buiten de lijntjes gekleurd wordt’;
  • Vervolgens de volgende expert totdat ieder zijn of haar aanvulling heeft aangereikt; telkens is de aangereikte aanpak een aanvulling op de vorige aanpak;
  • De totale oplossing wordt in verschillende stapjes opgeknipt en verdeeld onder de aanwezige experts;
  • Ieder benoemt voor zijn onderdeel de benodigde tijd; een totaal tijdsplan wordt met elkaar afgestemd: waar zitten mogelijke knelpunten qua factor tijd, hoe lost dat die betreffende expert op waardoor de deadline akkoord is voor de gehele Flock;
  • Ieder gaat aan de slag en houdt de Flockmembers frequent op de hoogte van zijn of haar vorderingen en stemt waar mogelijk met de ander(en) af.

Tips uit één van onze bouwstenen

Uit de bouwsteen “Teambuilding”: De wereld wordt te snel, te complex en te zeer een netwerk om het voor welke onderneming dan ook mogelijk te maken alle antwoorden in huis te hebben (Yochai Benkler).

Stelling / Wisecrack / Oneliner

Alleen krijgen we zo weinig voor elkaar, samen zo veel (Helen Keller).

Advertentie


Een reactie plaatsen

Teamsucces is topsport

Wat kunnen bedrijven doen om teams succesvol te laten opereren?

Het Zwitserse Alinghi-zeilteam veroverde tot twee keer toe de prestigieuze America’s cup. Twee onderzoekers van de universiteit van Sankt Gallen mochten een tijdlang meekijken aan boord en kregen inzicht in zeven factoren, in zeiltermen ‘manoeuvres’, die aan de basis lagen van het teamsucces.

De eerste manoeuvre:

Wees rigoureus bij personeelskeuze.

Alles begint met de selectie van de juiste teamleden. Het Alinghi-team wilde geen compromissen sluiten; het zocht een bemanning die zeer kundig was, een zakelijke opstelling had, over het vermogen beschikte om het grotere geheel te zien, gevoel voor humor had en een permanente inzet wilde tonen. Kortom: gewoon goede zeilers kwamen niet in aanmerking.

De tweede manoeuvre:

Geef medewerkers eigen verantwoordelijkheid.

Teamoprichter Ernesto Bertarelli vond dat het team niet alleen topprestaties moest leveren, maar ook zoveel mogelijk vrijheid diende te krijgen; alleen zó zouden de individuele vaardigheden optimaal benut kunnen worden.

De derde manoeuvre:

Stimuleer productieve wedijver binnen het team.

Bij de onderlinge trainingswedstrijden van Alinghi werden altijd twee teams ingezet die aan elkaar gewaagd waren, zodat een individueel bemanningslid de ene keer in het winnende team zat en een volgende keer verloor. Zo werd ook duidelijk dat winnen of verliezen wordt bepaald door de groepsprestaties.

De vierde manoeuvre:

Stimuleer probleemoplossend gedrag.

‘Niet klagen, maar vol vertrouwen aan de slag’ is het Alinghi-motto. Bij tegenslagen zet iedereen de schouders eronder en doet zijn uiterste best om het probleem zo snel mogelijk op te lossen.

De vijfde manoeuvre:

Geef het goede voorbeeld.

De crew van de Alinghi ging elke ochtend om half zeven een partijtje gewichtheffen als begin van de training. De stuurman was altijd als eerste aanwezig en had daardoor geen peppraatjes nodig om zijn mensen te motiveren. Het goede voorbeeld geven spaart dure motivatiegoeroes uit!

De zesde manoeuvre:

Vertrouw op de natuurlijke teamvorming.

Als leden van een team fysiek van elkaar gescheiden werken, komt er zelden een echt wij-gevoel tot stand, leert men elkaar nauwelijks kennen en kristalliseren de sociale rollen zich niet uit. Twee jaar voor de start van de race verhuisde het voltallige zeilteam naar Nieuw-Zeeland. De teamleiding regelde niets, de crew bouwde zelf in kleine groepjes privéonderkomens en een hoofdkwartier.

De zevende manoeuvre:

Cultiveer de interne communicatie.

Maak een team duidelijk dat ieder afzonderlijk verantwoordelijk is voor het inwinnen en doorgeven van relevante informatie. Stimuleer medewerkers om – ook informeel – te blijven communiceren en constructieve feedback te geven.

De teamleden van Alinghi koesterden ‘het imperatief van het gesproken woord’. Na elke trainingssessie werd een feedback bespreking gehouden, in de fitnessruimte trof men elkaar bij de workouts en praatte men over de laatste ontwikkelingen en problemen. Vergaderen was hierdoor nauwelijks nodig.