Pepijn van Rooij


Een reactie plaatsen

Performance Community – Wat zijn jouw natuurlijke grondstoffen?

Grondstoffen worden steeds belangrijker waardoor er in de wereld steeds meer strijd is omtrent de beschikbaarheid. Heb jij de juiste grondstoffen om je werk goed te kunnen doen?

In eigentijdse organisaties zijn er de volgende ‘natuurlijke grondstoffen’ beschikbaar:

 • Weinig management: van deze ‘grondstof’ heb je al gauw te veel…
 • Toepassen van ‘ketendenken’: samen weet je meer;
 • Beïnvloeding van de prestaties van de organisatie primair via de teams;
 • Teambeloning;
 • Bottom-up leiderschap: benutten van ieders toevoegende waarden;
 • Beschikbaarheid van transparante (management)informatie;
 • Een stevige mate van procesgeoriënteerdheid bij een ieder: samenwerken vergt afspraken maken met elkaar waar ieder zich ook aan houdt;
 • Continue scholing en ontwikkeling op vakinhoudelijke en generieke competenties;
 • Voldoende taakautonomie (regelcapaciteit) voor elk team;
 • Voldoende generalisten;
 • Voldoende specialisten;
 • Toepassing van dubbelslag leren: probleem – principe – oplossing.

Tips uit één van onze bouwstenen

Uit de bouwsteen “Ontwerpen en organiseren”: Nieuwe kennis is de meest waardevolle grondstof op aarde. Hoe meer waarheid we hebben om mee te werken, hoe rijker we worden (Kurt Vonnegut).

Stelling / Wisecrack / Oneliner

Kennis is de enige grondstof die toeneemt bij uitputtend gebruik (Alexander Rinnooy Kan).

Advertentie